Thursday, 6 February 2014

वसंत आया

                                                   वसंत आया 
                                      आई तुम्हारी याद
                                        दिल दुखाया (चित्र गूगल से साभार)

2 comments: